Zapytaj konsultanta, tel. +48 663 635 503

Biuro Obsługi Klienta: biuro@drabinyewakuacyjne.pl

przepisy

przepisy

Drabiny ewakuacyjne - przepisy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Zgodnie z Dz.U.2015.0.1422 t.j.). W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji. Szerokość drabin lub

Call Now Button